KOMRA rrjeti i pajtimit

Semir Ibrahimovic-portret

02.12.2014.

Semir Ibrahimović

Semiri është i biri i Smail Ibrahimović-it, të cilin, në korrik të vitit 1995 së bashku me pesë meshkuj të tjerë, e vranë pjesëtarët e Shkorpionëve në fshatin Trnovo, në BeH. Semiri ishte tetëvjeçar kur babain e tij e pa për herë të fundit. Nuk dinte asgjë për fatin e tij, deri në publikimin e video incizimit të ekzekutimit në fshatin Trnovo, të cilin Fondi për të Drejtën Humanitare ia prezantoi publikut më 1 qershor 2005. Semiri e njohu babain e tij Smailin në atë video incizim. Për gjithë këtë ai foli në Forumin IV Rajonal për Drejtësinë Tranzicionale, 28-29.10.2008, në Prishtinë, Kosovë.

 

Dëshmia e Semir Ibrahimović-it

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.