REKOM mreža pomirenja

Semir Ibrahimovic-portret

29.10.2008.

Semir Ibrahimović

Semir je sin Smaila Ibrahimovića koga su u julu 1995. godine zajedno sa još petoricom muškaraca ubili pripadnici Škorpiona u selu Trnovo, u BiH. Semir je imao osam godina kada je poslednji put video svog oca. Nije ništa znao o njegovoj sudbini, sve do objavljivanja video snimka egzekucije u selu Trnovo, koji je 1. juna 2005. godine javnosti predstavio Fond za humanitarno pravo. Semir je prepoznao oca Smaila na tom video snimku. O svemu tome govorio je na Četvrtom regionalnom forumu za tranzicionu pravdu, 28-29.10.2008, u Prištini/Prishtinë, Kosovo.

 

Svedočenje Semir Ibrahimović

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.