РЕКОМ мрежа за помирување

Semir Ibrahimovic-portret

29.10.2008.

Семир Ибрахимовиќ

Семир е син на Смаил Ибрахимовиќ кој беше убиен во јули 1995 година, заедно со уште петмина машки лица, од страна на припадниците на Шкорпионите во селото Трново, во БиХ. Семир имал осум години кога за последен пат го видел својот татко. Ништо не знаел за неговата судбина сѐ до објавувањето на видео снимката за егзекуцијата во селото Трново, која на 1 јуни 2005 година во јавноста ја претстави Фондот за хуманитарно право. Семир го препознал татко си Смаил на таа видео снимка. За сето тоа зборуваше на Четвртиот регионален форум за транзициска правда, одржан на 28-29.10.2008, во Приштин /Prishtinë, Косово.

Сведочење на Семир Ибрахимовиќ

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.