KOMRA rrjeti i pajtimit

inserteri final_Page_23

21.01.2015.

Pse KOMRA

05Fushata e parë mediale përmes së cilës nisma për KOMRA i është prezantuar publikut të gjerë në rajon. Aktivitetet promovuese filluan më 1 qershor 2010, njëkohësisht në Banja Lluka, Beograd, Podgoricë, Prishtinë, Sarajevë e Zagreb, dhe shumë shpejt u përhapën edhe në qytetet tjera. Që nga shtatori, në fushatë u përfshinë edhe qytetet në Slloveni e Maqedoni.

Anembanë rajonit dhe gjatë gjithë vitit u transmetuan spotet (me regji të Milutin Petrović-it dhe Slobodan Šijan.it), xhinglet, dhe u shpërndanë fletushkat si dhe materialet promovuese me anë të të cilave u prezantua ideja për themelimin e komisionit rajonal (Pse KOMRA), ndërsa publiku u ftua ta mbështesë atë (KOMRA – Jepni nënshkrimin!).

U formua edhe ekipi rajonal për marrëdhënie me publikun, i cili merret me informimin e anëtarëve dhe anëtareve të Koalicionit për KOMRA, informimin e mediave dhe të publikut mbi të gjitha ngjarjet në kuadër të Procesit KOMRA, përmes avokimit publik dhe mbledhjes së nënshkrimeve të mbështetjes për themelimin e KOMRA-s. Ekipi rajonal i nismës KOMRA edhe sot kryen detyra të njëjta.

Në kuadër të kësaj fushate mediale u lansua uebfaqja www.zarekom.org, ku mund të gjenden të gjitha informacionet relevante lidhur me nismën KOMRA, si dhe u hap profili në Facebook, Za rekom Për comra For recom. Si uebsajti ashtu edhe FB profili kanë opsione për t’iu bashkuar online Koalicionit për KOMRA.

Fotografitë/inserterët e fushatës

Reportazhet e zgjedhura nga fushata

Fjalimi përshëndetës i Nataša Kandić-it në promovimin e fushatës më 1 qershor 2010 (është në dispozicion vetëm në gjuhët BHSC)


info heading

info content

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.