REKOM omrežje sprave

inserteri final_Page_05

21.01.2015.

Zakaj REKOM

05

Prva medijska kampanja, s katero je bila Iniciativa REKOM predstavljena širši javnosti v regiji. Promocijske dejavnosti so se začele 1. junija 2010 obenem v Banjaluki, Beogradu, Podgorici, Prištini, Sarajevu in Zagrebu in so bile kmalu razširjene še na druga mesta. Od septembra so bila v kampanjo vključena tudi mesta v Sloveniji in Makedoniji.

Po vsej regiji so bili skozi celo leto predvajani spoti (v režiji Milutina Petrovića in Slobodana Šijana) in jingli ter deljeni letaki in promocijska gradiva, v katerih je bila prestavljena ideja o ustanovitvi regionalne komisije (Zakaj REKOM), javnost pa pozvana, da jo podpre (REKOM-Daj podpis!).

Oblikovan je bil tudi regionalni tim za odnose z javnostjo, ki se ukvarja z informiranjem članov in članic Koalicije za REKOM, medijev in javnosti o vseh dogodkih v okviru Procesa REKOM, javnem zagovarjanju in zbiranju podpisov podpore za ustanovitev REKOM-a. Regionalni tim Iniciative REKOM opravlja te naloge še danes.

V okvirju te medijske kampanje je bila vzpostavljena tudi spletna stran www.zarekom.org, kjer je mogoče najti vse relevantne informacije o Iniciativi za REKOM, in odprt Facebook profil Za rekom Për comra For recom. Tako spletna stran kot FB profil imata opcijo za online v članitev v Koalicijo za REKOM.

Fotografije/vložni listi kampanje

Izbrana poročila medijev o kampanji

Pozdravna beseda Nataše Kandić na promociji kampanje 1. junija 2010 (dostopna samo v BHSC jezikih)

 


info heading

info content

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.