KOMRA rrjeti i pajtimit

22.03.2010.

OJQ-Lubjanë, Slloveni-22.03.2010

2010, Konsultimet nacionale, OJQ, Sllovenia

Konsultimet nacionale me akterët të shoqërisë civile sllovene

 

Konsultimet e dyta me akterët e shoqërisë civile sllovene të organizuara nga Instituti i Paqes. Në konsultime morën pjesë 27 pjesëmarrës dhe tre vëzhgues (përfaqësues të Ambasadës së Republikës së Serbisë dhe Kroacisë, Ministrisë së Punëve të Brendshme). Në mesin e pjesëmarrësve ishin anëtarë të Koalicionit, dhe pjesëmarrësit e konsultimeve të mëparshme rajonale nga Sllovenia. Për informata plotësuese dhe sqarime në lidhje me draft Statutin e KOMRA-s i shpalosi koordinatorja e grupit punues për hartimin e Statutit KOMRA, MarijanaToma.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.