REKOM omrežje sprave

22.03.2010.

NVO – Ljubljana, Slovenija – 22. 03. 2010

Nacionalne konzultacije s slovenskimi civilno-družbenimi akterji

Druge konzultacije s slovenskimi civilno-družbenimi akterji je organiziral Mirovni inštitut. Na konzultacijah je bilo 27 udeležencev in trije opazovalci (predstavniki veleposlaništev Republik Srbije in Hrvaške in Ministrstva za notranje zadeve). Med udeleženci so bili člani Koalicije in udeleženci prejšnjih regionalnih konzultacija iz Slovenije. Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z Osnutkom statuta REKOM-a je podala koordinatorka delovne skupine za pripravo Osnutka statuta REKOM-a Marijana Toma.

osnutek statuta – komentarji

Posvet s slovenskimi civilno-družbenimi akterji o Pobudi za REKOM

Predlogi, mnenja in priporočila

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.