KOMRA rrjeti i pajtimit

04.10.2008.

Shoqatat e viktimave -Prishtinë, Kosovë-04.10.2008.

2008, Familjet e personave të zhdukur, familjet e viktimave, Konsultimet nacionale, Kosova, Shoqatat e viktimave

Konsultimet i ka organizuar Fondi për të drejtën humanitare Kosovë. Në konsultime kanë marrë pjesë 22 përfaqësues kryesisht të shoqatave të familjeve të viktimave dhe personave të zhdukur, si dhe gjashtë përfaqësues të organizatave ndërkombëtare në cilësinë e vëzhguesve. Fjalët hyrëse i bënë Natasha Kandiq (Fondi për të drejtën humanitare, Serbi), Vesna Tersheliq (Documenta, Kroaci) dhe Bekim Blakaj (Fondi për të drejtën humanitare Kosovë) përderisa takimin e ka moderuar Valdete Idrizi (Community Building Mitrovica, Kosovo).

kopje e shkruar

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.