REKOM omrežje sprave

04.10.2008.

Združenja žrtev – Priština/Prishtinë, Kosovo – 04. 10. 2008

2008

Nacionalne konzultacije z združenji žrtev na Kosovu o Iniciativi REKOM

 Konzultacije je organiziral Fond za humanitarno pravičnost Kosovo. Na konzultacijah je sodelovalo 22 predstavnikov združenj, pretežno družin žrtev in pogrešanih oseb, kot tudi šest predstavnikov mednarodnih organizacij v statusu opazovalcev. Uvodničarke so bile Nataša Kandić (Fond za humanitarno pravičnost, Srbija), Vesna Teršelič (Documenta, Hrvaška) in Bekim Blakaj (Fond za humanitarno pravičnost Kosovo), srečanje pa je moderirala Valdete Idrizi (Community Building Mitrovica, Kosovo).

Na voljo samo v BHSC jezikih.

Predlozi, misljenja, sugestije

Transkript

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.