KOMRA rrjeti i pajtimit

15.11.2014.

Kada Hotić

Kada Hotić nga Srebrenica, anëtare e Shoqatës „Nënat e Enklavave të Srebrenicës dhe Zhepës“. Ka jetuar në Srebrenicë me bashkëshortin Senadin dhe të birin Samirin. Të dytë u vranë në periudhën nga 11 deri 17 korrik 1995.
„Kurrë nuk ka ardhur, as sot e kësaj dite… Jam inkurajuar, jam forcuar për të luftuar për t’i kërkuar të zhdukurit, për ta kërkuar fajtorin. Dhe jam bërë e vështirë, dhe qaj, dhe përsëri them ‒ të paktën nuk më vjen turp nga askush. Askush nga të mitë nuk ka qenë kriminel. Falë zotit, nuk kanë qenë. I kam vuajtjet e mia, lotët e mi, dhembjen time. Por si do të flejë krimineli kur t’i kthehen pamjet? Thashë, ai e ka më vështirë. Kemi marrë një letër nga Vlasenica ku njëri e ka përshkruar ashtu ngjashëm jetën të cilën nuk do t’ia dëshiroja askujt, as atij armiku i cili ma ka vrarë të birin“.

Kada Hotić-i dëshmoi në Forumin X Rajonal për Drejtësinë Tranzicionale.
Dëshmia është në dispozicion në gjuhën bosnjake.

Svedočenje Kada Hotić

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.