REKOM mreža pomirenja

grafika-forum

16.11.2014.

X Međunarodni forum za tranzicionu pravdu u post-jugoslovenskim zemljama

grafika-forum

 

 

 

 

 

 Postignuća i Prioriteti

X Forum je bio posvećen postignućima u tranzicionoj pravdi, promociji upotrebe činjenica u umetničkim delima i slušanju glasa žrtava. Forum je održan 15. i 16. novembra 2014. godine u Beogradu, u organizaciji Koalicije za REKOM. U radu Foruma učestvovalo je 158 članova Koalicije za REKOM i 150 predstavnika organizacija civilnog društva, umetnika, pisaca, akademskih istraživača tranzicione pravde, novinara i drugih pojedinaca koji se profesionalno ili aktivistički bave tranzicionom pravdom u postjugoslovenskim zemljama. Na Forumu je dvanaest panelista govorilo o postignućima u oblasti tranzicione pravde iz ugla civilnog društva i akademske zajednice, o upotrebi činjenica u umetničkim delima govorilo je šesnaest panelista, a o svojim ličnim iskustvima u ratu i traganju za posmrtnim ostacima svojih najbližih govorilo je dvanaest žrtava.

Forum su otvorili Nataša Kandić, koordinatorka projekta REKOM i profesor Zdravko Grebo, javni zagovarač Inicijative za REKOM. Oni su najavili novu fazu procesa REKOM, u kojoj Koalicija prati, pomaže i podstiče državne institucije da osnuju REKOM. Pozvali su članove Koalicije da se pripreme za nove aktivnosti i upozorili na to da se na Balkanu promene dešavaju iz časa u čas.

Sedma Skupština Koalicije za REKOM

Koalicija je 14. novembra 2014. godine u Beogradu (Srbija) održala Skupštinu, sedmu po redu, uz učešće 104 delegata, koji su predstavljali 1950 članova/ica. Delegati su, uz jedan glas protiv i dva uzdržana, podržali Izmene Statuta REKOM, koje su sačinili izaslanici predsednika Crne Gore, Srbije, Hrvatske i Kosova, bošnjačkog i hrvatskog člana Predsedništva BiH, a u vezi sa zadatkom da ispitaju ustavne i pravne mogućnosti za osnivanje REKOM-a u svakoj zemlji pojedinačno.

Povodom podrške Izmenama Statuta, u obraćanju javnosti, Koalicija je istakla da je među izaslanicima i predsednicima/članovima Predsedništva postignuta potpuna saglasnost o tome da Komisija treba da utvrdi činjenice o ratnim zločinima i drugim kršenjima ljudskih prava, izvršenim u periodu od 1. januara 1991. do kraja decembra 2001. godine. Koalicija je ukazala da su, u vezi sa zadatkom REKOM-a da „istraži političke i društvene okolnosti koje su odlučujuće doprinele izbijanju ratova, kao i činjenju ratnih zločina i drugih kršenja ljudskih prava”, izražena dva mišljenja: „ključno je da REKOM istraži uzroke rata” i „istraživanje uzroka rata je moguće nakon utvrđivanja činjenica o ratnim zločinima”, koja su u potpunom skladu sa predlozima Koalicije za REKOM.

Program Foruma

Transkript

Sedma Skupstina Koalicije za REKOM-transkript

Izveštaj o Progresu procesa REKOM

Izveštaj Radne grupe za razmatranje modela daljnjeg upravljanja Koalicijom za REKOM

Galerija

Video prikaz panela Upotreba činjenica u umetničkim delima i tekst Bojana Munjina

Video prikaz panela Upotreba činjenica o ratovima na teritoriji bivše Jugoslavije na filmu i tekst Lazara Stojanovića

Video sa panela Iz ugla zrtava:

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.