REKOM mreža pomirenja

grafika-forum

16.11.2014.

X Međunarodni forum za tranzicionu pravdu u post-jugoslovenskim zemljama

grafika-forum

 

 

 

 

 

 Postignuća i Prioriteti

X Forum je bio posvećen postignućima u tranzicionoj pravdi, promociji upotrebe činjenica u umetničkim delima i slušanju glasa žrtava. Forum je održan 15. i 16. novembra 2014. godine u Beogradu, u organizaciji Koalicije za REKOM. U radu Foruma učestvovalo je 158 članova Koalicije za REKOM i 150 predstavnika organizacija civilnog društva, umetnika, pisaca, akademskih istraživača tranzicione pravde, novinara i drugih pojedinaca koji se profesionalno ili aktivistički bave tranzicionom pravdom u postjugoslovenskim zemljama. Na Forumu je dvanaest panelista govorilo o postignućima u oblasti tranzicione pravde iz ugla civilnog društva i akademske zajednice, o upotrebi činjenica u umetničkim delima govorilo je šesnaest panelista, a o svojim ličnim iskustvima u ratu i traganju za posmrtnim ostacima svojih najbližih govorilo je dvanaest žrtava.

Forum su otvorili Nataša Kandić, koordinatorka projekta REKOM i profesor Zdravko Grebo, javni zagovarač Inicijative za REKOM. Oni su najavili novu fazu procesa REKOM, u kojoj Koalicija prati, pomaže i podstiče državne institucije da osnuju REKOM. Pozvali su članove Koalicije da se pripreme za nove aktivnosti i upozorili na to da se na Balkanu promene dešavaju iz časa u čas.

Sedma Skupština Koalicije za REKOM

Koalicija je 14. novembra 2014. godine u Beogradu (Srbija) održala Skupštinu, sedmu po redu, uz učešće 104 delegata, koji su predstavljali 1950 članova/ica. Delegati su, uz jedan glas protiv i dva uzdržana, podržali Izmene Statuta REKOM, koje su sačinili izaslanici predsednika Crne Gore, Srbije, Hrvatske i Kosova, bošnjačkog i hrvatskog člana Predsedništva BiH, a u vezi sa zadatkom da ispitaju ustavne i pravne mogućnosti za osnivanje REKOM-a u svakoj zemlji pojedinačno.

Povodom podrške Izmenama Statuta, u obraćanju javnosti, Koalicija je istakla da je među izaslanicima i predsednicima/članovima Predsedništva postignuta potpuna saglasnost o tome da Komisija treba da utvrdi činjenice o ratnim zločinima i drugim kršenjima ljudskih prava, izvršenim u periodu od 1. januara 1991. do kraja decembra 2001. godine. Koalicija je ukazala da su, u vezi sa zadatkom REKOM-a da „istraži političke i društvene okolnosti koje su odlučujuće doprinele izbijanju ratova, kao i činjenju ratnih zločina i drugih kršenja ljudskih prava”, izražena dva mišljenja: „ključno je da REKOM istraži uzroke rata” i „istraživanje uzroka rata je moguće nakon utvrđivanja činjenica o ratnim zločinima”, koja su u potpunom skladu sa predlozima Koalicije za REKOM.

Program Foruma

Transkript

Sedma Skupstina Koalicije za REKOM-transkript

Izveštaj o Progresu procesa REKOM

Izveštaj Radne grupe za razmatranje modela daljnjeg upravljanja Koalicijom za REKOM

Galerija

Video prikaz panela Upotreba činjenica u umetničkim delima i tekst Bojana Munjina

Video prikaz panela Upotreba činjenica o ratovima na teritoriji bivše Jugoslavije na filmu i tekst Lazara Stojanovića

Video sa panela Iz ugla zrtava: