REKOM mreža pomirenja

Politike pamćenja i prakse sećanja
FOTO: Vjeran Pavlaković

08.02.2021.

Transkript online diskusije Politike pamćenja i prakse sećanja

Ana Milošević, Fond za humanitarno pravo Kosovo, Komemoracija, Memorijalizacija, Naum Trajanovski, Politike sećanja, Venera Çoçaj, Vjeran Pavlaković, Vjollca Krasniqi

Tokom protekle dve decenije, u Jugoistočnoj Evropi su se razvile različite politike sećanja, kako one koje potiču od organa vlasti, tako i one koje potiču od običnih ljudi. One sačinjavaju kolektivno sećanje koje se uglavnom uspostavlja unutar nacionalnih okvira i koje karakterišu različite verzije prošlosti, sporni simboli i prikazi u javnom životu.

U tom kontekstu, tema panel diskusije Politike pamćenja i prakse sećanja, koju je organizovao Fond za humanitarno pravo Kosovo u ime REKOM mreže pomirenja, bila je dinamika i obrasci politike sećanja u Jugoistočnoj Evropi. Konkretno, fokus disikusije bile su države koje su nastale iz bivše Jugoslavije.

Govorili su: Ana Milošević, Vjeran Pavlaković, Naum Trajanovski i Venera Çoçaj.

 

Transkript panel diskusije