REKOM mreža pomirenja

Politike pamćenja i prakse sećanja
FOTO: Vjeran Pavlaković

08.02.2021.

Transkript online diskusije Politike pamćenja i prakse sećanja

Ana Milošević, Fond za humanitarno pravo Kosovo, Komemoracija, Memorijalizacija, Naum Trajanovski, Politike sećanja, Venera Çoçaj, Vjeran Pavlaković, Vjollca Krasniqi

Tokom protekle dve decenije, u Jugoistočnoj Evropi su se razvile različite politike sećanja, kako one koje potiču od organa vlasti, tako i one koje potiču od običnih ljudi. One sačinjavaju kolektivno sećanje koje se uglavnom uspostavlja unutar nacionalnih okvira i koje karakterišu različite verzije prošlosti, sporni simboli i prikazi u javnom životu.

U tom kontekstu, tema panel diskusije Politike pamćenja i prakse sećanja, koju je organizovao Fond za humanitarno pravo Kosovo u ime REKOM mreže pomirenja, bila je dinamika i obrasci politike sećanja u Jugoistočnoj Evropi. Konkretno, fokus disikusije bile su države koje su nastale iz bivše Jugoslavije.

Govorili su: Ana Milošević, Vjeran Pavlaković, Naum Trajanovski i Venera Çoçaj.

 

Transkript panel diskusije

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.