REKOM mreža pomirenja

XIII Forum za tranzicionu pravdu

25.12.2020.

Održan XIII Forum za tranzicionu pravdu u postjugoslovenskim zemljama

Forum, Memorijalizacija, Nestali, Tranziciona pravda

U ponedeljak i utorak, 21. i 22. decembra 2020. godine, prvi put u onlajn formatu, u organizaciji REKOM mreže pomirenja i Fonda za humanitarno pravo, održan je XIII Forum za tranzicionu pravdu u postjugoslovenskim zemljama.

Na Forumu su, kao panelisti/kinje i moderatori/kinje, učestvovali eksperti UN, Manfred Nowak, Thomas Osorio i Ivan Jovanović, ekspert EK, David Hudson, članovi/ce akademske zajednice, Sabina Čehajić, Vjollca Krasniqi, Slađana Lazić, Lejla Gačanica, Sven Milekić, Jelena Đureinović, Stephanie Schwandner-Sievers i Lea David, predsednik Komisije Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale 1993-2016, Ivan Grujić, i članovi/ce REKOM mreže pomirenja, Žarko Puhovski, Tea Gorjanc Prelević i Nataša Kandić. Održana su tri panela – „Pregled tranzicione pravde – izazovi kao izlaz“, „Politike sećanja i komemoracije žrtava“ i „Pitanje nestalih – prioritet regionalne saradnje“.

Zaključak prvog panela sažet je u poruci da, uprkos krizi tranzicione pravde, koja se između ostalog ogleda u nedostatku političke volje i decenijama dugom nepristajanju na odgovornost za počinjene zločine, te negativnom uticaju društvenih i političkih promena na procese građenja mira, civilno društvo sa prostora bivše Jugoslavije ne sme da odustane od društvene potrebe za uspostavljanjem tranzicione pravde. Bilo je reči i o značaju i dometima izvinjenja i reperacija za procese pomirenja i različitim, dosad nedovoljno tematizovanim aspektima retributivne pravde i ograničenjima uobičajenih pristupa ovim problemima, te potrebi za novim perspektivama. Panelisti/kinje su se složili u tome da civilno društvo treba da nastavi da insistira na tome da je sprovođenje tranzicione pravde već prepoznato kao prioritet i jedan od ključnih uslova za pridruživanje zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji.

Drugi panel bavio se temom memorijalizacije. Panelistkinje i panelista su u svojim izlaganjima mapirali ključne tačke politika i kultura sećanja u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i na Kosovu, sa posebnim osvrtima na komemoracije žrtava pojedinih ratnih zločina počinjenih tokom ratova devedesetih na ovim prostorima. Bilo je reči o problematici kulture nekažnjavanja, industrije sećanja i mogućnostima da se naizgled već ustaljeni, dominantni nacionalistički narativi preispituju i menjaju. Jedan od zaključaka panela je da su pluralističko sećanje i prevazilaženje etničkog i religijskog odvajanja žrtava ključni za doprinos memorijalizacije procesima pomirenja.

Panel o nestalim osobama započeo je hronološkim pregledom procesa traganja za masovnim grobnicama i posmrtnim ostacima od devedesetih do danas, a završio se zaključkom o neophodnosti jake političke volje, regionalne i međunarodne saradnje, kako bi se, proverama lokacija ranije ekshumiranih i informacija o novim masovnim grobnicama i pojedinačnim grobnim mestima, mogla razrešiti sudbina još 10.170 nestalih osoba u ratovima devedesetih godina. Koordinatorka REKOM mreže pomirenja je ukazala da dokumentovanje nestanka na Kosovu, koje sprovode dve članice regionalne mreže, pokazuje da je najveći broj nestalih nađen u ekshumiranim masovnim grobnicama, ali da ima ozbiljnih razloga za ponovne provere tih grobnica, da je veliki broj nestalih u zonama odgovornosti formacija čije je prisustvo i delovanje utvrđeno u postupcima pred MKTJ, te da podacima o lokacijama tih masovnih grobnica raspolažu nacionalne institucije, i da nije mali broj nestalih čiji su posmrtni ostaci u velikoj meri uništeni spaljivanjem ili drugim postupcima skrivanja dokaza o počinjenom zločinu.

Svaki od panela ovogodišnjeg onlajn Foruma imao je oko 80 pratilaca, od kojih su se neki i uključili u diskusiju. I oni su ocenili da je neprihvatljivo da su teme ratnih zločina, pravde, sudbine nestalih i kulture sećanja potpuno marginalizovane, i na političkom nivou i u medijima.

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.