REKOM mreža pomirenja

Munira Subašić
munira-subasic

16.11.2014.

Munira Subašić

Međunarodni forum za tranzicionu pravdu, Munira Subašić, Ratni zločini, Srebrenica 1995, Udruženje Majke Srebrenice i Žepe

Deseti forum za tranzicionu pravdu u postjugoslovenskim zemljama

15-16.11.2014. godine, Beograd, Srbija

Munira Subašić, predsednica „Pokreta majki enklava Srebrenice i Žepe“.

„Ja sam u genocidu u Srebrenici izgubila dvadeset dva člana moje uže familije i možda preko stotinu šire. Prošle godine ukopala sam samo dvije male koščice mog sina Nermina koje su nađene u dvije masovne grobnice, dvadeset pet kilometara jedna od druge. I mislim da ja nisam takvo dijete rodila, da sam rodila i sa rukama i sa nogama i očima i glavom i sve. Nažalost, eto. Ali opet imam nišan među 6.500 njegovih drugova, komšija, prijatelja, pa sam nekako zadovoljna. Našla sam bar mali smiraj.”

 

Transkript (PDF): Svedočenje Munira Subašić

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.