РЕКОМ мрежа за помирување

Munira Subašić
munira-subasic

16.11.2014.

Mунира Субашиќ

Mунира Субашиќ, претседателка на „Движење на мајките на енклавите Сребреница и Жепа“:

„Во геноцидот во Сребреница изгубив дваесет и двајца членови на потесното семејство и можеби преку стотина од пошироката. Минатата година погребав само две мали коски на мојот син Нермин, коишто беа најдени во две масовни гробници, дваесет и пет километри оддалечени една од друга. И си мислам дека јас такво дете не родив, дека го родив и со раце и со нозе и со очи и глава и сѐ. За жал, ете… Но, сепак имам нишан меѓу неговите 6.500 другари, соседи, пријатели, па некако сум задоволна. Најдов барем мал спокој“.

Мунира Субашиќ зборуваше на Десеттиот форум за транзициска правда во Белград, на 15-16 ноември 2014 година.

 Транскриптот и видеото се достапни само на босански јазик.

Svedočenje Munira Subašić

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.