Вести

Mунира Субашиќ

Mунира Субашиќ, претседателка на „Движење на мајките на енклавите Сребреница и Жепа“:

„Во геноцидот во Сребреница изгубив дваесет и двајца членови на потесното семејство и можеби преку стотина од пошироката. Минатата година погребав само две мали коски на мојот син Нермин, коишто беа најдени во две масовни гробници, дваесет и пет километри оддалечени една од друга. И си мислам дека јас такво дете не родив, дека го родив и со раце и со нозе и со очи и глава и сѐ. За жал, ете… Но, сепак имам нишан меѓу неговите 6.500 другари, соседи, пријатели, па некако сум задоволна. Најдов барем мал спокој“.

Мунира Субашиќ зборуваше на Десеттиот форум за транзициска правда во Белград, на 15-16 ноември 2014 година.

 Транскриптот и видеото се достапни само на босански јазик.

Svedočenje Munira Subašić