KOMRA rrjeti i pajtimit

Zorica Markovic svedočenje sedmi forum

20.03.2010.

Zorica Marković

Zorica Marković u lind në Ilijaš, afër Sarajevës. Bashkëshorti i saj, ushtar sipas kontratës, vdiq gjatë kohës së luftës. Kur me kushërinjtë dhe fëmijët e saj u nis në varrimin e tij, ra në pritë të Armatës së BeH në rrethinën e Pal-it. Ajo u plagos rëndë, ndërsa nga 15 njerëzit në atë grup, vetëm pesë mbijetuan. Ndër të vrarët ishte edhe vëllau i saj. Ajo sot jeton në Bijeljina, ku ka ikur në vitin 1996.

Ajo dëshmoi në kuadër të sesionit „Dëshmitë publike të viktimave “ në Forumin VI Rajonal për Drejtësinë Tranzicionale të mbajtur më 20 dhe 21 mars 2010, në Novi Sad, në hotelin Park.

“Të gjithë ato rrëfimet tona janë të trishta e plot dhimbje dhe ne e kemi përjetuar gjithë këte… Viktimat janë të gjithë viktima, nëna e çdokujt qan. Pra, nuk ka ndarje. Nëse viktima është viktimë, le ta dëshmojmë të vërtetën, të shohim gjithçka që ka ndodhur. Dhe kushdo që ka kryer krime le të përgjigjet. Të mos anojmë nga nacionalitetet. Të mos i shikojmë as këta as ata, por se të gjithë jemi viktima ata që jemi viktima. Dhe ligji të jetë i njëjtë për të gjithë, dhe të gjithë të përgjigjen barabartë.”

Dëshmia është në dispozicion në gjuhën boshnjake.

 

Svjedočenje Zorice Marković

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.