KOMRA rrjeti i pajtimit

29.12.2011.

!Zëri Nismës për KOMRA – 2/2011

HYRJE

!Kohë e transformimit ………………………………………………………………….. 1

AKTUALE – TË REJAT MBI KOMRA-n

!Transformimi i Nismës për KOMRA në një projekt ndërshtetëror të drejtësisë tranzicionale ……………. 2

!Kush janë anëtarët e ekipit rajonal të avokuesve publik ……………………………………………….3

!Anëtarët e Koalicionit për KOMRA dhe avokuesit në lidhje me “arrën e fortë” të Propozim Statutit ……. 8

!Interesim i jashtëzakonshëm për KOMRA-n në Konferencën e ALDA-s në Strasburg …………….. 13

!Mbi KOMRA-n, iluzionet e shkatërruara dhe bashkekzistencën paqësore në Klagenfurt ………………… 14

!Mbi bashkëpunimin rajonal – 20 vite pas sulmit mbi Vukovarin ………………………………… 16

!„Të binden politikanët se themelimi i KOMRA-s është i rëndësishëm” – mbështetje për ekipin e avokuesve në B dhe H …………………… 18

Kryetari i Malit të Zi, Filip Vujanović:

Përkrahje për KOMRA-n, përshpejtim ndaj “këtij procesi të rëndësishëm” ……………………………………19

! Shpërblimi Krunoslav Sukić për vitin 2011 i është ndarë Veljko Viqeviçit ……………… 21

! Shpërblimi Hipermnezionit, për shfaqjen e cila promovon idetë e KOMRA-s ……………………. 22

! Reklama për KOMRA-n në tramvaj në shenjë të përkrahjes së Nismës për KOMRA-n …………………. 24

DEBATE

!Polemika e Sergja Pavlloviçit me Dushko Vukoviçin …………………………………………. 26

KANË THËNË …………………………………………… 28

ZËRI I VIKTIMAVE

!Dëshmia tronditëse e Smail Durakoviçit …………………………………………………………….. 30

Glas 2_ALB by KoalicijazaREKOM

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.