REKOM mreža pomirenja

t_Voice02.jpg

29.12.2011.

!Glas Inicijative za REKOM – 2/2011

UVODNIK

Vreme transformacije ……………………………….. 1

AKTUELNO – NOVOSTI O REKOM-u

Transformacija Inicijative za REKOM u međudržavni projekat tranzicione pravde……………….. 2

Ko su članovi regionalnog tima zagovarača ……………………………..3

Članovi Koalicije za REKOM i zagovarači o „tvrdom jezgru“ Predloga Statuta…………………8

Podrška osnivanju REKOM od Visokog komesara za ljudska prava UN i UNDP…………………….. 11

Izuzetno interesovanje za REKOM na konferenciji ALDA u Strazburu ……………………………13

O REKOM-u, uništenim iluzijama i miroljubivoj koegzistenciji u Klagenfurtu…………………………… 14

O regionalnoj suradnji – 20 godina nakon napada na Vukovar ………………………………………16

Ubediti političare da je osnivanje REKOM-a važno ………………………………………………… 18

Predsednik Crne Gore Filip Vujanović podržao osnivanje REKOM……………………………. 19

Nagrada Krunoslav Sukić za 2011. dodeljena Veljku Vićeviću ………………………………… 21

Nagrada predstavi „Hipermenzija“ ……………………………………………………………………. 22

Reklama za REKOM na tramvaju u znak podrške Inicijativi za REKOM ……………………. 24

Šta je tranziciona pravda ………………………………………………………………………………….. 25

DEBATE

Polemika Srđe Pavlovića i Duška Vukovića ……………………………………………………………26

REKLI SU O REKOM-u ……………………………………………………………………………………….. 28

GLAS ŽRTAVA

Potresno svedočenje Smaila Durakovića …………………………………………………………….. 30

 

!Glas Inicijative Za REKOM 2-2011-SRBff by Koalicija za REKOM

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.