KOMRA rrjeti i pajtimit

17.02.2015.

!Zëri i Nismës për KOMRA 20/2015

Raport mbi Procesin KOMRA: Tetor- Dhjetor 2014 dhe Raport nga Forumi i X-të i Drejtësisë Tranzicionale në shtetet post-Jugosllave

Lexo më shumë nga Oliver Frljic, Pjer Zalica, Zlatko Pakovic dhe të tjerë.

!Zëri i Nismës për KOMRA

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.