KOMRA rrjeti i pajtimit

17.02.2015.

!Zëri i Nismës për KOMRA 20/2015

Raport mbi Procesin KOMRA: Tetor- Dhjetor 2014 dhe Raport nga Forumi i X-të i Drejtësisë Tranzicionale në shtetet post-Jugosllave

Lexo më shumë nga Oliver Frljic, Pjer Zalica, Zlatko Pakovic dhe të tjerë.

!Zëri i Nismës për KOMRA