REKOM omrežje sprave

Bilten slo web naslovna

06.03.2015.

!Glas Iniciative za REKOM 20/2015

VSEBINA

UVODNIK
Zdravko Grebo
!Uspeli bomo………………..2

AKTUALNO
!Koalicija za REKOM podprla Spremembe statuta………………..5
!Debata o soočanju s preteklostjo v Hrvaškem narodnem gledališču na Reki ………………..6

AKTUALNO
Oliver Frljić
!Slavno je za domovino pozabljati………………..8

INTERVJU
Pjer Žalica
!Poskrili smo preveč črnih skrivnosti………………..11
Zlatko Paković
!Potreba po celoviti družbeni spremembi je ogromna………………..14

AKTUALNO
!Poročilo o Procesu REKOM: oktober–december 2014………………….19
VII Skupščina Koalicije za REKOM………………..19
Pismo predsednikom / članom Predsedstva BiH………………..20
!X Forum za tranzicijsko pravičnost v postjugoslovanskih državah………………..21
Panel I: Dosežki in prioritete pri kazenski pravičnosti – ocena s stališča civilne družbe………………..22
Reparacije za vojne žrtve v bivši Jugoslaviji………………..25
Panel II: Dosežki in prioritete tranzicijske pravičnosti – ocena s stališča akademske srenje………………..25
Diskusija………………..26
Panel III: S stališča žrtev………………..29
Panel IV: Uporaba dejstev v gledaliških predstavah………………..32
Panel V: Uporaba dejstev o vojni v filmu………………..32
Sklepne besede………………..33
Iniciativa REKOM v medijih………………..34

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.