KOMRA rrjeti i pajtimit

15.11.2014.

Sunčica Antić

Sunčica Antić, person i zhvendosur nga Kosova. Jeton në Serbi. Më 31 korrik 1999 në fshatin Koretin, komuna e Kamenicës, u vra bashkëshorti i saj Negovani dhe daja i saj Novica Ilić. I varrosën pjesëtarët e KFOR-it në varrezat në Kamenicë. Për pesëmbëdhjetë vjet me radhë pa sukses është përpjekur që nga administrata e UNMIK-ut dhe KFOR-it të marrë një dokument se bashkëshorti i saj u vra. Vetëm para disa muajsh arriti ta marrë certifikatën e vdekjes në bazë të së cilës i ka rregulluar të drejtat themelore sociale për vete dhe fëmijën e saj.

Sunčica Antić-i dëshmoi në Forumin X për Drejtësinë Tranzicionale.

Dëshmia është në dispozicion në gjuhët BHSC.

Svedočenje Sunčica Antić

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.