Вести

Сунчица Антиќ

Сунчица Антиќ, раселено лице од Косово. Жив ее во Србија. На 31 јули 1999 година, во селото Коретин, во општина Косовска Каменица, убиен е нејзиниот сопруг Негован и вујкото Новица Илиќ. Припадниците на КФОР ги погребале на гробиштата во Косовска Каменица. Петнаесет години безуспешно се обидувала да добие документ од администрацијата на УНМИК од од КФОР дека сопругот ѝ е убиен. Дури пред неколку месеци успеала да добие посмртен лист врз основа на кој ги регулирала социјалните права за себе и за своето дете.

Сунчица Антиќ сведочеше на Десеттиот форум за транзициска правда.

Сведочењето е достапно на БХСЦ јазици.