РЕКОМ мрежа за помирување

15.11.2014.

Сунчица Антиќ

Сунчица Антиќ, раселено лице од Косово. Жив ее во Србија. На 31 јули 1999 година, во селото Коретин, во општина Косовска Каменица, убиен е нејзиниот сопруг Негован и вујкото Новица Илиќ. Припадниците на КФОР ги погребале на гробиштата во Косовска Каменица. Петнаесет години безуспешно се обидувала да добие документ од администрацијата на УНМИК од од КФОР дека сопругот ѝ е убиен. Дури пред неколку месеци успеала да добие посмртен лист врз основа на кој ги регулирала социјалните права за себе и за своето дете.

Сунчица Антиќ сведочеше на Десеттиот форум за транзициска правда.

Сведочењето е достапно на БХСЦ јазици.

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.