KOMRA rrjeti i pajtimit

Semka-Agic-leMonde

21.03.2010.

Semka Agić

Semka Agić-i jeton në qytetin Živinice, afër qytetit Tuzla. Më tetë maj të vitit 1992 ajo shkoi në Bosanski Šamac ta kërkojë të birin e saj. Ajo gjeti një qytet të zbrazur, nga i cili u dëbua masovisht popullsia boshnjake dhe kroate. Biri i saj nëntëmbëdhjetëvjeçar kaloi dy muaj në punë të detyruar dhe pastaj u vra. Pasi e varrosi, duke u kthyer në shtëpi, Semka u robërua dhe u dhunua. Agonia e saj në robëri zgjati disa vite.

Semka Agić-i dëshmoi në Forumin VI për Drejtësinë Tranzicionale  në Novi Sad, më 20-21 mars të vitit 2010.

Transkripti dhe video incizimi i dëshmisë janë në dispozicion vetëm në gjuhën boshnjake.

Dëshmia e Semka Agić-it

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.