РЕКОМ мрежа за помирување

Semka-Agic-leMonde

21.03.2010.

Семка Агиќ

Семка Агиќ живее во градот Живинце, во близина на Тузла. На осми мај 1992 година отишла во Босански Шамац за да го побара својот син. Го затекнала градот пуст, со масовно протерано бошњачко и хрватско население. Нејзиниот деветнаесегодишен син минал два месеца на присилна работа, а потоа бил и убиен. Кога го погребала, на патот накај дома Семка била заробена и силувана. Нејзината агонија во заробеништвото траела неколку години.

Семка Агиќ сведочеше на Шестиот регионален форум за транзициска правда  одржан во Нови Садu, на 20-21 март 2010 година.

Транскриптот и видео-снимката на сведочењето се достапни само на босански јазик.

Svedočenje Semka Agić

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.