KOMRA rrjeti i pajtimit

Sabit Kadriu (ICTY TV, 06.03.2002.)
Sabit-Kadriu_Milosevic_ICTY_20020306

13.07.2017.

Sabit Kadriu

Geoffrey Nice, Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë, Glas žrtava, Iain Bonomy, ICTY, KOMRA, Kosovë 1998, Likoshan 1998, Milošević (IT-02-54), O-Gon Kwon, Patrick Robinson, Policia e Serbisë, Policija Srbije, Qirez 1998, RECOM, REKOM, Richard May, Sabit Kadriu, Sllobodan Millosheviç, Slobodan Milošević, Victims’ Voice, Voice of Victims, Zëri i viktimave

Sabit Kadriu ishte dëshmitar i vrasjes së 24 shqiptarëve të Kosovës në fshatrat Likoshan/Likošane dhe Qirez/Ćirez afër Vushtrrisë më 28 shkurt 1998.

Ështja e Prokurorit kundër Slobodan Millosheviç u përfundua pas vdekjes së të akuzuarit në 11 mars 2006. vit, pa mundësinë e marrjes së një aktgjykimi i cili do të përcaktonte përgjegjësinë penale.

 

Lënda: Milošević (IT-02-54) Sllobodan Millosheviç

Gjykata: Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë (ICTY)

Prokurori: Geoffrey Nice

Gjykatësi Richard May, kryesues

Data e dëshmisë: 06.03.2002.

 

Pjesë e video inçizimit të dëshmisë

Sabit Kadriu, një shqiptar i Kosovës nga fshati Brusnik, Komuna e Vushtrisë/Vučitrn, deri në shtator të vitit 1991 ka punuar si mësues në shkollën fillore “Muharrem Bekteshi” në Vushtri, kur ai është larguar për shkak se nuk pranuar të punonë në gjuhën serbe. Ai dëshmoi për vrasjen e 24 shqiptarëve, më 28 shkurt të vitit 1998, në fshatin Likoshan/Likošane i Qirez/Ćirez, në mesin e të cilve edhe 11 vllëzërit Ahmeti, dhe vrasjen e më shumë se 50 anëtarë të familjes Jashari në Prekaz. Në kohën e ngjarjeve dëshmitari ishte kryetar i Komitetit për të Drejtat e Njeriut në Vushtri. Një ditë pas vrasjeve në fshatrat e përmendur, dëshmitari ka biseduar me dëshmitarët dhe familjarët e viktimave.

 

Transkript i dëshmisë (anglisht): Link

 

Produkcioni: Koalicioni për KOMRA, mars 2017.

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.