REKOM mreža pomirenja

Sabit Kadriu svedoči u Hagu (ICTY TV, 06.03.2002.)
Sabit-Kadriu_Milosevic_ICTY_20020306

13.07.2017.

Sabit Kadriu

Geoffrey Nice, Glas žrtava, Haški Tribunal, Iain Bonomy, ICTY, KOMRA, Kosovo 1998, Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju, Milošević (IT-02-54), MKTJ, O-Gon Kwon, Patrick Robinson, Policija Srbije, Ratni zločini, RECOM, REKOM, Richard May, Sabit Kadriu, Selo Ćirez, Selo Likošane, Selo Prekaz, Slobodan Milošević, Victims’ Voice, Voice of Victims, Zëri i viktimave

Sabit Kadriu je svedočio ubistvu 24 kosovska Albanca u selima Likošane/Likoshan i Ćirez/Qirez kod Vučitrna/Vushtrri 28.02.1998. godine.

Slučaj Tužilac protiv Slobodana Miloševića je prekinut po smrti optuženog 11.03.2006. godine, bez mogućnosti donošenja presude kojom bi se utvrdila krivična odgovornost.

 

Predmet: Milošević (IT-02-54)

Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ)

Tužilac: Geoffrey Nice

Sudija: Richard May, predsedavajući

Datum svedočenja: 06.03.2002. godine

 

Izvod iz video zapisa svedočenja

Sabit Kadriu, kosovski Albanac iz sela Brusnik, opština Vučitrn/Vushtrri, do septembra 1991. radio kao nastavnik u Osnovnoj školi „Muharrem Bekteshi“ u Vučitrnu/Vushtrri. Otpušten je, jer nije hteo da predaje na srpskom jeziku.

U vreme događaja, svedok je bio predsednik Odbora za ljudska prava u Vučitrnu, a mesta zločina je obišao u pratnji predstavnika Humanitarnog fonda.

Svedočio je o ubistvu 24 Albanca, 28.02.1998. godine u selima Ćirez/Qirez i Likošane/Likoshan. Dan posle ubistva u pomenutim selima, svedok je razgovarao sa svedocima i članovima porodica žrtava. U Ćirezu je bilo šest žrtava, od kojih četiri osobe iz porodice Seidiu. U Likošanu je ubijeno 12 članova porodice Ahmeti, svi civili. Ubistva su bila okrutna, što je bilo vidljivo, jer su tela bila unakažena. Fotografije tela, načinjene pre nego što su odnesena u bolnicu u Prištini/Prishtina, čuvaju se u Savetu za ljudska prava.

U Prekazu je ubijeno više od 50 članova porodice Jašari/Jashari. Korišćeno je pešadijsko i artiljerijsko oružje.

 

Transkript svedočenja (engleski jezik): Link

 

Obrada: Koalicija za REKOM, mart 2017.

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.