KOMRA rrjeti i pajtimit

IMG_8930

15.11.2014.

Nikola Šašo

Nikola Šašo, refugjat nga Kroacia. Prindërit e tij, Ljubica dhe Petar, jetuan në Banija, më fshatin Ljeskovac. Nëna e tij ishte e palëvizshme. U vranë më 5 gusht 1995 në Dvor na Uni. U larguan nga kolona e refugjatëve dhe u lajmëruan për të mbetur në Kroaci.

„(…) Kemi pritur shumë, dymbëdhjetë vjet, por ju dëshiroj që ta gjeni qetësinë shpirtërore ashtu siç e kemi gjetur ne tani. Ne kemi arritur t’i varrosim prindërit tanë në Beograd. Ata e kanë fituar banesën e tyre të amshimit, ato eshtra të tyre. Ne jemi të kënaqur me këtë. Dhe tani duhet të nisë kjo pjesa e dytë, që të gjenden ata të cilët i kanë kryer ato krime, kjo mbetet të jetë një punë tejet e vështirë”.

 Mbetjet mortore të Ljubica dhe Petra Šašo-s u gjetën në varrezën masive afër Dvor na Uni në vitin 2014.

Lidhur me tragjedinë e prindërve të tij, Nikola Šašo foli në Forumin X për Drejtësinë Tranzicionale si dhe në Forumin V për Drejtësinë Tranzicionale, në kohën kur trupat e prindërve të tij ende nuk ishin gjetur.

Dëshmia është në dispozicion vetëm në gjuhët BHSC.

Svedočenje Nikola Šašo

Svedočenje Nikola Šašo-Peti Forum

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.