KOMRA rrjeti i pajtimit

Priština 16.05.2017.

19.05.2017.

Në ditën e katërt, më datë 16 maj, janë mbledhur 4.074 nënshkrime përkrahëse për themelimit të KOMRA-ës

Fushatat, Procesi Berlinit

Në ditën e katërt të kampanjës, me 16 maj, peticionin për themelimin e Komisionit Rajonal për përcaktimin e fakteve për krime lufte dhe për shkelje të rënda të të drejtave të njeriut që kanë ndodhur në territorin e ish RSFJ-së që nga periudha 1. janar 1991 deri me 31.dhjetor 2001. (KOMRA),e kanë nënshkruar 4.074 qytetarë të shteteve nga rajoni.

Në Beograd (1.098), Novi Pazar (163), Zrenjanin (131) dhe Nish (53) janë mbledhur 1.445 nënshkrime,  në Sarajevë 1.140, në Prishtinë 952, Banja Llukë 320, dhe në Zagreb 193. Peticionin në sajtin  recom.link e ka nënshkruar  24 persona.

Deri tani në rajon janë  nënshkruar 15.561 qytetar.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.