KOMRA rrjeti i pajtimit

16.10.2010.

Marija Lovrić

Në nëntor të vitit 1991 Marija Lovrić-i mbeti pa bashkëshortin e saj, pa punë dhe pa shtëpi, vetëm me dy fëmijët e saj. Burrin e saj Branko Lovrić-in nuk e ka gjetur as sot e kësaj dite. Ajo foli lidhur me gjithçka nëpër të cilën kaloi gjatë viteve të luftës në Osijek në Forumin VII Rajonal për Drejtësinë Tranzicionale Zagreb, më 16 tetor të vitit 2010, në kuadër të sesionit „Dëshmitë publike të viktimave/dëshmitarëve të krimeve të luftës dhe të krimeve tjera të lidhura me luftën“. Ashtu siç dëshmoi Marija Lovrić-i, në gjykimin për krime lufte në gjykatën komunale në Zagreb kryesit pranuan se Branko Lovrić-in ‘e kishin lidhur me seloteip, e kishin vrarë në Drava dhe e kishin hedhur në ujë’.

Video incizimi dhe transkripti i dëshmisë janë në dispozicion në gjuhën kroate.

Svedočenje Marija Lovrić

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.