РЕКОМ мрежа за помирување

16.10.2010.

Марија Ловриќ

Марија Ловриќ остана без маж, без работа и куќа, сама со двете деца, во ноември 1991 година. До денес го нема пронајдено својот маж Бранко Ловриќ. За сето она низ што минала во текот на војната, во Осијек, таа зборуваше на Седмиот регионален форум за транзициска правда, одржан во Загреб, на 16 октомври 2010 година, во рамки на сесијата „Јавно сведочење на жртвите/сведоците на воените злосторства и на другите злосторства поврзани со војната“. Како што посведочи Марија Ловриќ, во постапката за воени злосторства пред Жупанискиот суд во загреб, сторителите признале дека Бранко Ловриќ ‘го заврзале со селотејп, го убиле на Драва и го фрлиле во водата’.

Видео-снимката и транскриптот на сведочењето се достапни само на хрватски јазик.

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.