KOMRA rrjeti i pajtimit

29.10.2008.

Manda Patko

E kaloi luftën në Vukovar, ku edhe u lind. Më tetë nëntor të vitit 1991 ajo u robërua dhe u dërgua në llogorin e përkohshëm të formuar në hangaret e “Velepromet”-it, e dy ditë më vonë edhe në llogorin në Begejci, në Serbi. Lidhur me përvojën e saj ajo foli në Forumin IV Rajonal për Drejtësinë Tranzicionale, më 28 dhe 29 tetor 2008, në Prishtinë, Kosovë.

 

Dëshmia e Manda Patko-s (transkripti në dispozicion vetëm në gjuhën kroate)

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.