KOMRA rrjeti i pajtimit

29.10.2008.

Manda Patko

E kaloi luftën në Vukovar, ku edhe u lind. Më tetë nëntor të vitit 1991 ajo u robërua dhe u dërgua në llogorin e përkohshëm të formuar në hangaret e “Velepromet”-it, e dy ditë më vonë edhe në llogorin në Begejci, në Serbi. Lidhur me përvojën e saj ajo foli në Forumin IV Rajonal për Drejtësinë Tranzicionale, më 28 dhe 29 tetor 2008, në Prishtinë, Kosovë.

 

Dëshmia e Manda Patko-s (transkripti në dispozicion vetëm në gjuhën kroate)