KOMRA rrjeti i pajtimit

26.06.2009.

OJQ- Pejë, Kosovë-26.06.2009.

2009, Konsultimet lokale, Kosova, OJQ

Konsultat i ka organizuar organizata joqeveritare Syri i Vizionit. Morën pjesë 34 përfaqësues të organizatave joqeveritare, shoqatave të veteranëve, dhe mediave (1). Debatin e përcollën 4 përfaqësues të pushtetit komunal të Pejës, Istogut dhe Klinës. Si dhe tre përfaqësues të organizatave ndërkombëtare. Drejtuesit ishin Salem Čorbo (Shoqata Kthimi dhe mbijetesa e qëndrueshëm, BH), Bekim Blakaj (FHP, Kosovë), Valdete Idrizi (Comunity Building Mitrovica, Kosovë) dhe Veton Mujaj (OJQ Syri i Vizionit, Kosovë). Raportuan Zëri dhe TV Dukagjini.

Konsultat lokale me shoqërinë civile rreth nismës KOMRA

kopje e shkruar

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.