KOMRA rrjeti i pajtimit

teuta-hoxha

16.05.2017.

KOMRA, për një të ardhme të përbashkët më të mirë

Fushatat, Kosovo, Procesi Berlinit, Teuta Hoxha

Emisioni: Pasdite në Tribunë
Mysafir: Teuta Hoxha, Anëtare e Koalicionit për KOMRA
Tema: KOMRA, për një të ardhme të përbashkët më të mirë

( Publikuar në Gazeta Tribuna, 14.05.2017. )

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.