KOMRA rrjeti i pajtimit

IMG_9168

16.11.2014.

Përdorimi i fakteve të luftës në filma

Forumi X për drejtësinë tranzicionale në vendet postjugosllave

Sesionin e moderoi regjisori Lazar Stojanović.

Filmat e përzgjedhur bazohen në faktet të cilat janë të pranuara gjerësisht, në disa raste edhe të vërtetuara para gjykatës, por që nuk janë të njohura gjerësisht apo fshihen nga vëmendja e opinionit publik. U përgjodhën shembuj njerëzish të cilëve lufta ua ndryshoi jetën në mënyrë dramatike, me vetëdijen e plotë se i ka ndryshuar jetët e të gjithë neve. Duke marrë parasysh orientimin themelor të Nismës për KOMRA u theksua këndi i viktimave. Qëllimi ishte të shqyrtohet dhe të komentohet roli i filmit si mjet i tematizimit të atij këndi dhe instrument i hulumtimit të personazhit dhe kontekstit në raport me këtë problem të parashtruar specifik.

Filmi „Tri dritare dhe një varje”“, autor i të cilit është Isa Qosja, flet për një shqiptare të dhunuar e cila nga viktima shndërrohet në fajtor sepse rrëfimin e saj ua tregoi prindërve të saj. Regjisori Janko Baljak foli për hulumtimin thelbësor mbi të cilin u bazua filmi i tij „Vukovar – prerja e fundit “ dhe për përvojën e veçantë të punës rreth koproduksionit të parë të Kroacisë e Serbisë në një film të këtij lloji. Ivana Lalić, autore e filmit „Dëshmitarët“, shfaqi incizimet e dëshmitarëve kyçë në proceset gjyqësore për dhunën ndaj civilëve në Kosovë. Pranimi i rolit të dëshmitarit të mbrojtur e ndryshon në mënyrë drastike edhe jetën e mëtejme në bashkësi edhe perceptimin e tij të ngjarjeve për të cilat dëshmon, ndonjëherë edhe për gjithë pjesën e mbetur të jetës së atij personi, duke përfshirë edhe identitetin. „Fëmijë si gjithë të tjerët”, filmi i Pjer Žalica, është një vështrim mbi fëmijët të cilët kanë dalur të dëmtuar nga lufta, edhe fizikisht edhe psiqikisht. Duke e shpalosur botën e tyre të brendshme, Žalica theksoi se në BeH nuk ka fëmijë që nuk janë të dëmtuar nga lufta.

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.