REKOM omrežje sprave

IMG_9168

16.11.2014.

Uporaba dejstev o vojni v filmu

X Forum za tranzicijsko pravičnost v postjugoslovanskih državah

Panel je moderiral režiser Lazar Stojanović.

 

Izbrani filmi so zasnovani na dejstvih, ki so splošno sprejeta, v nekaterih primerih tudi potrjena na sodiščih – a niso splošno znana ali pa so izrinjena iz središča zanimanja javnosti. Izbrani so bili primeri ljudi, ki jim je vojna dramatično spremenila življenje, ob polnem zavedanju, da je spremenila življenja nas vseh. Upoštevaje temeljno usmerjenost Iniciative za REKOM je bilo poudarjeno gledišče žrtev. Cilj je bil preveriti in komentirati vlogo filma kot sredstva opredmetenja tega gledišča in instrumenta raziskovanja osebnosti in konteksta v razmerju do tega specifičnega in zapostavljenega problema. Film Tri okna in eno obešanje, katerega avtor je Isa Qosja, govori o posiljeni Albanki, ki iz žrtve postane krivec, ker je svojo zgodbo predstavila medijem. Režiser Janko Baljak je govoril o temeljiti raziskavi, na kateri je zasnovan njegov film Vukovar – poslednji rez in o enkratni izkušnji dela pri prvi koprodukciji Hrvaške in Srbije pri takšni vrsti filma. Ivana Lalić, avtorka filma Priče, je prikazala posnetke izjav ključnih prič v sodnih procesih za nasilje nad civilisti na Kosovu. Sprejetje vloge zaščitene priče drastično spremeni tako pričino nadaljnje življenje v skupnosti kot njeno dojemanje dogodkov, o katerih priča, včasih tudi celotno preostalo življenje te osebe, vključno z njeno identiteto. Otroci kot vsi drugi, film Pjera Žalice, je pogled na otroke, ki so iz vojne izšli prizadeti, telesno in duševno. Odkrivajoč njihov notranji svet je Žalica poudaril, da v BiH ni otrok, ki jih vojna ni prizadela.

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.