KOMRA rrjeti i pajtimit

11181687_980882188625652_6570050696764183263_n

22.03.2016.

Debat në Podgoricë: Si e shohin politikanët procesin e pajtimit në rajon? [Galeria]

Qendra për Edukim Qytetar (QEQ) dhe Koalicioni për KOMRA-n, kanë organizuar në datën 17 mars të vitit 2015 në Press Qendër debatin e dytë me radhë mbi pajtimin, në temën “Si e shohin politikanët procesin e pajtimit në rajon?”

Ngjarja i ka tubuar rreth 50 përfaqësues të partive politike, të organizatave joqeveritare, të Qeverisë, të gjyqësorit, të mediave dhe të korit diplomatik.

Ky debat ka qenë pjesë e projektit të Përforcimit të procesit të krijimit të KOMRA-s (faza e II-të), të cilin e financon Komisioni Evropian, CCFD (Komiteti katolik francez kundër urisë dhe për zhvillim) dhe Fondacioni Rockefeller Brothers.

 

Raport

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.