KOMRA rrjeti i pajtimit

Blerta Bashollin
Credits: Alexander Bloom

31.01.2022.

XIV-të për drejtësi tranzicionale në vendet post-jugosllave, Bisedë me Blerta Bashollin dhe regjisorin Stevan Filipoviqin

Blerta Basholli, Stevan Filipović, XIV-të për drejtësi tranzicionale në vendet post-jugosllave

Bisedë me Blerta Bashollin dhe regjisorin Stevan Filipoviqin lidhur me filmin e saj „Zgjoi“ (Hive), të shfaqur në Forumin e XIV-të për drejtësi tranzicionale në vendet post-jugosllave, 17.12.2021 në Beograd

 

 

Transkript (EN)/Transcript in English

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.