REKOM mreža pomirenja

19.12.2020.

XIII Forum za tranzicionu pravdu

Komemoracija, Memorijalizacija, Nestali, Tranziciona pravda

REKOM mreža pomirenja i Fond za humanitarno pravo organizuju XIII Forum za tranzicionu pravdu u postjugoslovenskim zemljama 21. i 22. decembra.

Forum za tranzicionu pravdu predstavlja platformu za diskusiju o aktuelnim temama vezanim za različite aspekte procesa tranzicione pravde na postjugoslovenskom prostoru. Ove godine se održava u online formatu i program će biti moguće pratiti putem Kudo platforme.

Forum za tranzicionu pravdu će u dva dana i tri panela obuhvatiti diskusije o stanju tranzicione pravde, politikama sećanja i komemoracijama i pitanju nestalih u postjugoslovenskim društvima.

Prvog dana Foruma, 21. Decembra, biće održana dva panela.

U okviru prvog panela pod nazivom „Pregled tranzicione pravde – izazovi kao izlaz”, panelistkinje i panelisti ponudiće uvid u trenutan status procesa tranzicione pravde u zemljama regiona i krizu tranzicione pravde sa kojima se postjugoslovenska društva suočavaju.

 

Žarko Puhovski je profesor emeritus Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, filozof, politički teoretičar, aktivista za ljudska prava i politički analitičar. Jedan je od osnivača Helsinškog odbora za ljudska prava u Hrvatskoj.

Thomas Unger je kodirektor master programa Napredne studije tranzicione pravde, ljudskih prava i vladavine prava na Ženevskoj akademiji za međunarodno humanitarno pravo. Bivši je savetnik specijalnog izvestioca Ujedinjenih nacija za promociju istine, pravde, reparacija i garancija neponavljanja zločina.

Sabina Čehajić je vanredna profesorka socijalne psihologije na Univerzitetu u Stokholmu. Angažovana je u Sarajevskoj školi za nauku i tehnologiju u Bosni i Hercegovini. Sarađuje sa laboratorijom za psihofiziološka istraživanja Stenford univerziteta i laboratorijom za istraživanje emocija Karolinska instituta. Istražuje psihološke procese intergrupnog ponašanja u složenim društvenim situacijama, poput konflikata.

David Hudson od novembra 2014. godine radi u Generalnom direktoratu Evropske komisije za politiku susedstva i pregovore o proširenju. U okviru Strateške jedinice Generalnog direktorata, Hudson je posebno nadležan za pitanja vezana za postkonfliktno okruženje na Zapadnom Balkanu.

Vjollca Krasniqi je vanredna profesorka na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Prištini. Oblast njenog istraživanja su rod, stvaranje nacije, ljudska prava, posleratna pravda i socijalne politike. Učestvovala je u brojnim međunarodnim istraživačkim projektima iz ovih oblasti i objavljivala na povezane teme.

Slađana Lazić je postdoktorantkinja u Centru za studije mira Univerziteta u Tromsu. U oblasti njenog interesovanja spadaju tranziciona pravda, izgradnja mira, rod, intersekcionalnost i politike sećanja, s fokusom na postjugoslovenski kontekst i Kolumbiju.

Tea Gorjanc Prelević je dugogodišnja aktivistkinja za ljudska prava prvo u Srbiji, a zatim u Crnoj Gori. Bila je prva direktorka Centra za obuku sudija Crne Gore. Postigla značajne uspehe u zastupanju žrtava torture, ratnih zločina i kršenja slobode izražavanja u Crnoj Gori. Članica je Koalicije za REKOM iz Crne Gore od njenog osnivanja.

Panel „Pregled tranzicione pravde – izazovi kao izlaz”  možete pratiti na sledećem linku: https://live.kudoway.eu/br/110219261330

 

Tema drugog panela „Politike sećanja i komemoracije žrtava“ je memorijalizacija. Izlaganja na ovom panelu baviće se analizom zvaničnih politika sećanja i obeležavanja ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i na Kosovu, sa posebnim fokusom na komemoracije žrtava i njihove instrumentalizacije.

 

 

Lejla Gačanica je doktorandica pravnih nauka, trenutno radi kao pravna savjetnica i neovisna istraživačica. Oblasti njenog zanimanja su suočavanje sa prošlošću sa fokusom na kulturu sjećanja, ljudska prava, ustavno pravo. Autorica je objavljenih članaka, analitičkih, naučnih i istraživačkih radova u ovim oblastima.

Sven Milekić je stipendist Irske zaklade za znanost i doktorand povijesti na Sveučilištu Maynooth u Irskoj. U sklopu svojeg doktorskog istraživanja, bavi se stvaranjem i razvojem veteranskih udruga u Hrvatskoj te načinom na koje su formirale dominantni narativ o ratu 1990-ih.

Jelena Đureinović je postdoktorantkinja na Univerzitetu u Beču i koordinatorka programa memorijalizacije u Fondu za humanitarno pravo. Njen trenutni istraživački projekat bavi se vezama između populizma i sećanja i ispituje politike sećanja u savremenim autoritarnim demokratijama poput Srbije.

Stephanie Schwandner-Sievers je socijalna antropološkinja sa Bornemut univerziteta u Velikoj Britaniji koja se dugo bavi etnografskim istraživanjem sa i među Albancima u široj regiji. Njene skorije publikacije fokusirale su se na pitanja epistemološke pravde i svakodnevnog nacionalizma kao i društvenog sećanja i tranzicione pravde u kontekstu posleratnog sećanja, međunarodnih intervencija i transformacije konflikta na Kosovu.

Lea David je vanredna profesorka na Odeljenju za sociologiju na Univerzitetskom koledžu Dablin. Uporedna je istorijska sociološkinja sa interdisciplinarnom pozadinom iz kulturne antropologije i istorije. U oblasti njenog  interesovanja spadaju politike sećanja, nacionalizam, ljudska prava, ideologije, solidarnost, aktivizam kao i ukrštanje politika Holokausta i genocida. Bavi se konfliktima u bivšoj Jugoslaviji i u Izraelu i Palestini.

Panel „Politike sećanja i komemoracije žrtava“ možete pratiti na sledećem linku: https://live.kudoway.eu/br/110213546651

 

Drugog dana Foruma, 22. decembra, biće održan panel posvećen nestalima. Na panelu „Pitanje nestalih prioritet regionalne saradnje“ razgovaraće se o nestalima na prostoru bivše Jugoslavije i pitanju sećanja na one čiji posmrtni ostaci nikada nisu pronađeni.

 

Manfred Nowak je generalni sekretar Globalnog kampusa za ljudska prava, nekadašnji sudija Specijalnog veća za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu (1996-2003) i ekspert Ujedinjenih nacija  zadužen za Specijalni proces za nestale osobe na prostoru bivše Jugoslavije (1994-1997).

Ivan Jovanović je rukovodilac regionalnog programa podrške suđenjima za ratne zločine u okviru Programa Ujedinjenih nacija za razvoj – UNDP. Konsultant je, trener i predavač u oblasti međunarodnog humanitarnog i krivičnog prava i tranzicione pravde.

Ivan Grujić je bio predsednik Komisije Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale od 1993. do 2016. godine. Tokom više od dve decenije koje je Grujić proveo baveći se ovim pitanjima, broj zatočenih i nestalih u Hrvatskoj se smanjio sa preko 14.000 na 1.600. Takođe, za vreme njegovog mandata, prikupljena je obimna dokumentacija o zločinima počinjenim tokom rata u Hrvatskoj koja je korišćena u predmetima pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnim sudom pravde.

Nataša Kandić je osnivačica FHP-a i koordinatorka REKOM mreže pomirenja. Radi na istraživanju i dokumentovanju ratnih zločina i drugih ozbiljnih kršenja ljudskih prava počinjenih na teritoriji bivše Jugoslavije. Za svoj rad na promociji ljudskih prava i tranzicione pravde dobila je više od 20 međunarodnih, regionalnih i nacionalnih nagrada.

Thomas Osorio je istraživač na Univerzitetu u Levenu u Belgiji i ekspert za tranzicionu pravdu u zemljama bivše Jugoslavije. Proveo je 23 godine u bivšim jugoslovenskim republikama na različitim pozicijama u okviru sistema Ujedinjenih nacija, baveći se pitanjima tranzicione pravde, ljudskih prava, ratnih zločina i nestalih lica.

 

Panel „Pitanje nestalih prioritet regionalne saradnje“ možete pratiti na sledećem linku: https://live.kudoway.eu/br/110218285756

 

 

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.