REKOM mreža pomirenja

17.12.2020.

Politike sećanja i komemoracije žrtava

Jelena Đureinović, Memorijalizacija

„Memorijalizacija bi trebalo da bude, i obično i jeste, jedan od aspekata šireg procesa pomirenja, rekonstrukcije i obnove društvenih i političkih odnosa koji su bili narušeni tokom perioda nasilja i represije… Ipak, mora se imati u vidu da se diskursi pomirenja često koriste za mnemoničke projekte koji su suštinski politički i često promovišu revizionističke interpretacije istorije.“

Jelena Đureinović, postdoktorantkinja na Univerzitetu u Beču i koordinatorka programa memorijalizacije u Fondu za humanitarno pravo

 

„Politike sećanja i komemoracije žrtava“

21.12.2020. u 14h

Pratite na: https://live.kudoway.eu/br/110213546651