REKOM mreža pomirenja

17.12.2020.

Politike sećanja i komemoracije žrtava

Jelena Đureinović, Memorijalizacija

„Memorijalizacija bi trebalo da bude, i obično i jeste, jedan od aspekata šireg procesa pomirenja, rekonstrukcije i obnove društvenih i političkih odnosa koji su bili narušeni tokom perioda nasilja i represije… Ipak, mora se imati u vidu da se diskursi pomirenja često koriste za mnemoničke projekte koji su suštinski politički i često promovišu revizionističke interpretacije istorije.“

Jelena Đureinović, postdoktorantkinja na Univerzitetu u Beču i koordinatorka programa memorijalizacije u Fondu za humanitarno pravo

 

„Politike sećanja i komemoracije žrtava“

21.12.2020. u 14h

Pratite na: https://live.kudoway.eu/br/110213546651

 

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.