REKOM mreža pomirenja

Rasprava o Nacrtu statuta REKOM, maj 2010 – januar 2011.

Paralelno sa radom radne grupe za izradu Nacrta statuta, organizovane su konsultacije na kojima je vođena rasprava o nacrtima statuta koje je predlagala radna grupa. Ti prijedlozi su potom dostavljani radnoj grupi. Ovaj kratki film donosi pregled ključnih pitanja o kojima se raspravljalo tokom tog konsultativnog procesa o Nacrtu statuta.

Izveštaj o konsultacijama o Nacrtu Statuta REKOM možete preuzeti ovde.