REKOM omrežje sprave

Rasprava

04.12.2014.

Razprava o Osnutku statuta REKOM, maj 2010 – januar 2011

Vzporedno z delom delovne skupine za pripravo Osnutka statuta so bile organizirane konzultacije, na katerih je tekla razprava o osnutkih statuta, ki jih je predlagala delovna skupina. Predlogi so bili nato posredovani delovni skupini. Ta kratki film podaja pregled ključnih vprašanj, o katerih je tekla razprava med tem konzultativnim procesom o Osnutku statuta.