REKOM omrežje sprave

Rasprava

04.12.2014.

Razprava o Osnutku statuta REKOM, maj 2010 – januar 2011

Vzporedno z delom delovne skupine za pripravo Osnutka statuta so bile organizirane konzultacije, na katerih je tekla razprava o osnutkih statuta, ki jih je predlagala delovna skupina. Predlogi so bili nato posredovani delovni skupini. Ta kratki film podaja pregled ključnih vprašanj, o katerih je tekla razprava med tem konzultativnim procesom o Osnutku statuta.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.