REKOM mreža pomirenja

grafika-skupstina

15.01.2015.

Proces REKOM: oktobar – decembar 2014.

grafika-skupstina

Izaslanici za REKOM okončali su svoj mandat 28.10.2014. godine. U roku od godinu dana, oni su, zajedničkim radom i u konsultacijama sa predsednicima i članovima Predsedništva BiH koji su ih delegirali, sačinili Izmene Statuta REKOM-a koje, prema njihovom mišljenju, predstavljaju pravne i ustavne mogućnosti za osnivanje REKOM-a.

Sedma Skupština Koalicije za REKOM

U skladu sa pravilima Koalicije za REKOM, Skupština Koalicije donosi odluku o davanju podrške Izmenama Statuta REKOM-a koji je usvojila 26.3.2011. godine.

Tim povodom, Koalicija je 14. novembra 2014. godine u Beogradu (Srbija) održala Skupštinu, sedmu po redu, uz učešće 104 delegata, koji su predstavljali 1950 članova/ica. Delegati su, uz jedan glas protiv i dva uzdržana, podržali Izmene Statuta REKOM-a, koje su sačinili izaslanici predsednika Crne Gore, Srbije, Hrvatske i Kosova, bošnjačkog i hrvatskog člana Predsedništva BiH, a u vezi sa zadatkom da ispitaju ustavne i pravne mogućnosti za osnivanje REKOM-a u svakoj zemlji pojedinačno.

U opsežnoj raspravi, delegati su ocenili da je Izmenama „suština predloga Statuta očuvana, da ukidanje represivnih ovlašćenja otklanja sumnje da REKOM preuzima nadležnost sudskih organa, te da je procedura kandidovanja i izbora selekcionih odbora i članova Komisije značajno pojednostavljena”. U ime Koalicije za REKOM, delegati su snažno pozdravili izmene u finansiranju Komisije, kojima je predviđeno da se REKOM finansira domaćim i stranim donacijama, te sredstvima međunarodnih organizacija, a ne iz doprinosa država, kako je predlagala Koalicija.

Delegati su posebno pozdravili stav izaslanika da među ciljevima Komisije bude i „unapređenje obrazovnih programa u skladu sa činjenicama koje ustanovi Komisija.”

Povodom podrške Izmenama Statuta, u obraćanju javnosti, Koalicija je istakla da je među izaslanicima i predsednicima/članovima Predsedništva postignuta potpuna saglasnost o tome da Komisija treba da utvrdi činjenice o ratnim zločinima i drugim kršenjima ljudskih prava, izvršenim u periodu od 1. januara 1991. do kraja decembra 2001. godine. Koalicija je ukazala da su, u vezi sa zadatkom REKOM-a da „istraži političke i društvene okolnosti koje su odlučujuće doprinele izbijanju ratova, kao i činjenju ratnih zločina i drugih kršenja ljudskih prava”, izražena dva mišljenja: „ključno je da REKOM istraži uzroke rata” i „istraživanje uzroka rata je moguće nakon utvrđivanja činjenica o ratnim zločinima”, koja su u potpunom skladu sa predlozima Koalicije za REKOM.

Izveštaj o procesu REKOM – oktobar-decembar 2014.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.