REKOM omrežje sprave

grafika-skupstina

15.01.2015.

Poročilo o Procesu REKOM: oktober – december 2014.

grafika-skupstina

Odposlanci za REKOM so končali svoj mandat 28.10.2014. V letu dni so s skupnim delom in na konzultacijah s predsedniki in člani Predsedstva BIH, ki so jih delegirali, pripravili Spremembe Statuta REKOM-a, ki po njihovem mnenju predstavljajo pravne in ustavne možnosti za ustanovitev REKOM-a.

VII Skupščina Koalicije za REKOM

Skladno s pravili Koalicije za REKOM Skupščina Koalicije sprejme odločitev o podpori Spremembam Statuta REKOM-a, ki ga je sprejela 25.3.2011.

To je bil povod, da je Koalicija 14. novembra 2014 v Beogradu (Srbija) izpeljala Skupščino, sedmo po vrsti, ob udeležbi 104 delegatov, ki so predstavljali 1950 članov/članic. Delegati so ob enem glasu proti in dveh vzdržanih podprli Spremembe Statuta REKOM-a, ki so jih pripravili odposlanci predsednikov Črne Gore, Srbije, Hrvaške in Kosova, bošnjaškega in hrvaškega člana Predsedstva BiH, ki so tako opravili svojo nalogo preveriti ustavne in pravne možnosti za ustanovitev REKOM-a v vsaki državi posebej.

V obširni razpravi so delegati ocenili, da je s Spremembami „bistvo predloga Statuta ohranjeno, da ukinitev represivnih pooblastil odklanja pomisleke, da REKOM prevzema pooblastila sodnih organov, in da je postopek kandidiranja in volitev selekcijskih odborov in članov Komisije znatno poenostavljen“. V imenu Koalicije za REKOM so delegati kot nadvse dobrodošle označili spremembe financiranja Komisije, ki predvidevajo, da se bo REKOM financiral z domačimi in tujimi donacijami in sredstvi mednarodnih organizacij in ne iz prispevkov držav, kot je predlagala Koalicija.

Delegati so posebej podprli stališče odposlancev, da se med cilje Komisije uvrsti tudi „izboljšanje izobraževalnih programov skladno z dejstvi, ki jih ugotovi Komisija.“

V zvezi s podporo Spremembam Statuta je Koalicija v sporočilu za javnost poudarila, da je bilo med odposlanci in predsedniki / člani Predsedstva doseženo popolno soglasje o tem, da mora Komisija ugotoviti dejstva o vojnih zločinih in drugih kršitvah človekovih pravic med 1. januarjem 1991 in decembrom 2001. Koalicija je opozorila, da sta bili v zvezi z nalogo REKOM-a, da „razišče politične in družbene okoliščine, ki so odločilno prispevale k izbruhu vojn in k temu, da so bili storjeni vojni zločini in druge kršitve človekovih pravic“, izraženi dve mnenji: „ključno je, da REKOM razišče vzroke vojne“ in „raziskovanje vzrokov vojne je mogoče šele po ugotovitvi dejstev o vojnih zločinih“, ki sta povsem skladni s predlogi Koalicije za REKOM.

Poročilo o procesu REKOM-oktober – december 2014.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.