REKOM mreža pomirenja

22.12.2021.

Nedopustivo postupanje BIA prema aktivistima regionalnog pomirenja

Adriatik Kelmendi, BIA, REKOM

REKOM mreža pomirenja poziva Bezbednosno-informativnu agenciju Republike Srbije (BIA) da prestane sa poslovima i delima koji ugrožavaju slobodu političkog izražavanja, slobodu kretanja i aktivizam na polju regionalnog suočavanja sa prošlošću i pomirenja.

Više godina uzastopno, na aerodromu ili po dolasku u Beograd, inspektori BIA obavljaju informativni razgovor sa novinarom Adriatikom Kelmendijem, javnim zagovaračem regionalnog pomirenja, direktorom televizije Klan Kosova sa sedištem u Prištini, ispitujući ga o razlozima dolaska i političkim stavovima. Poslednji put, BIA ga je ispitivala na aerodromu „Nikola Tesla“, po dolasku, 17.12.2021. i prilikom odlaska 19.12.2021. godine, nakon njegovog učešća na  XIV Forumu za tranzicionu pravdu u postjugoslovenskim zemljama, koji je održan u Beogradu.

Ovakvim postupanjem, BIA potvrđuje da je reč o potpuno izopačenoj, poluprivatnoj instituciji, koja nastavlja da se prema građanima Kosova odnosi sa sumnjama i nipodaštavanjem elementaranog ljudskog dostojanstva, kao osamdesetih i devedesetih godina.

U cilju sprečavanja daljeg nezakonitog postupanja BIA, o ovome ćemo obavestiti lidere dijaloga Beograd – Priština pod pokroviteljstvom EU, EP, Izvestioca UN za istinu, pravdu, reparacije i neponavljanje, Komesara za ljudska prava Saveta Evrope i Specijalnog izaslanika Stejt Departmenta za dijalog  Srbija – Kosovo.

Za REKOM mrežu pomirenja,

Nataša Kandić

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.