REKOM mreža pomirenja

28.01.2010.

Porodice žrtava, porodice nestalih, veterani, invalidi rata-Peć/Pejë, Kosovo-28.01.2010.

2010, Kosovo, Lokalne konsultacije, Osobe s invaliditetom, Porodice nestalih, Porodice žrtava, Veterani

Lokalne konsultacije s porodicama žrtava, udruženjima porodica nestalih, veteranima rata, ratnim invalidima, udruženjima porodica palih boraca o Inicijativi za osnivanje REKOM

Konsultacije je organizovala nevladina organizacija Syri i Vizionit (Kosovo) u saradnji sa Fondom za humanitarno pravo Kosovo. Skupu je prisustvovalo 37 učesnika, članova porodica žrtava, udruženja porodica nestalih, veterana i ratnih vojnih invalida, i predstavnika nevladinih organizacija. Veton Mujaj je govorio na temu , dok su Nora Ahmetaj (aktivistkinja za ljudska prava, Kosovo) i Bekim Blakaj (Fond za humanitarno pravo Kosovo) upoznali učesnike sa dosadašnjim tokom konsultativnog procesa i dobrim iskustvima drugih komisija za istinu i pomirenje u svetu. Moderatorka diskusije je bila Besarta Vasija (Fond za humanitarno pravo Kosovo). Po završetku konsultacija 34 pojedinaca i predstavnika organizacija je potpisalo Izjavu o pristupanju Koaliciji za REKOM.

Mišljenja, predlozi i preporuke

Transkripti

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.