REKOM omrežje sprave

28.01.2010.

Družine žrtev, družine pogrešanih, veterani, vojni invalidi – Peć/Pejë, Kosovo – 28. 01. 2010

2010

Lokalne konzultacije z družinami žrtev, združenji družin pogrešanih, vojnimi veterani, vojnimi invalidi, združenji družin padlih borcev o Iniciativi za ustanovitev REKOM-a

Konzultacije je organizirala nevladna organizacija Syri i Vizionit (Kosovo) v sodelovanju s Fondom za humanitarno pravičnost Kosovo. Na srečanju je bilo 37 udeležencev, članov družin žrtev, združenj družin pogrešanih, veteranov in vojnih vojaških invalidov ter predstavnikov nevladnih organizacij. Veton Mujaj je govoril na temo Zakaj REKOM, medtem ko sta Nora Ahmetaj (aktivistka za človekove pravice, Kosovo) in Bekim Blakaj (Fond za humanitarno pravičnost Kosovo) udeležencem predstavila dosedanji potek konzultativnega procesa in dobre izkušnje drugih komisij za resnico in spravo v svetu. Moderatorka diskusije je bila Besarta Vasija (Fond za humanitarno pravičnost Kosovo). Po koncu konzultacij je 34 posameznikov in predstavnikov organizacij podpisalo Izjavo o pristopu h Koaliciji za REKOM.

Na voljo samo v BHSC jezikih.

Mišljenja, predlozi i preporuke

Transkripti

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.