REKOM mreža pomirenja

Univerzalno FB

15.07.2014.

Izveštaj o Procesu REKOM: januar – jun 2014.

 Trcim za REKOM

Od jula 2013. godine, kada je formalno počeo sa radom Regionalni ekspertski tim, koji čine lični izaslanici predsednika/članova Predsedništva BiH za REKOM, „REKOM je uspeo da dođe do koraka da postane međudržavni organ koji se bavi pitanjima prošlosti“. U toj novoj fazi, izaslanici za REKOM imaju zadatak da pripreme dokument o ustavnim, pravnim i političkim uslovima za osnivanje REKOM-a. U obavljanju tog zadataka, javni zagovarači i Regionalni savet Koalicije za REKOM pružaju im stručnu i operativni pomoć, a Skupština Koalicije, najkasnije u oktobru 2014. godine, daće ocenu o tome da li međudržavni predlog odgovara intencijama Statuta REKOM-a koji predlaže Koalicija.

Izveštaj o Procesu REKOM – januar-jun 2014.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.