REKOM mreža pomirenja

Univerzalno FB

15.07.2014.

Izveštaj o Procesu REKOM: januar – jun 2014.

 Trcim za REKOM

Od jula 2013. godine, kada je formalno počeo sa radom Regionalni ekspertski tim, koji čine lični izaslanici predsednika/članova Predsedništva BiH za REKOM, „REKOM je uspeo da dođe do koraka da postane međudržavni organ koji se bavi pitanjima prošlosti“. U toj novoj fazi, izaslanici za REKOM imaju zadatak da pripreme dokument o ustavnim, pravnim i političkim uslovima za osnivanje REKOM-a. U obavljanju tog zadataka, javni zagovarači i Regionalni savet Koalicije za REKOM pružaju im stručnu i operativni pomoć, a Skupština Koalicije, najkasnije u oktobru 2014. godine, daće ocenu o tome da li međudržavni predlog odgovara intencijama Statuta REKOM-a koji predlaže Koalicija.

Izveštaj o Procesu REKOM – januar-jun 2014.