REKOM mreža pomirenja

05.09.2023.

III obnovljeni poziv za projekte OCD iz BiH, Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije i sa Kosova

REKOM Mreža pomirenja, sabgranting

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u ime REKOM mreže pomirenja, obnavlja III poziv za projekte organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije i sa Kosova.

 

Prijedloge projekata, koji doprinose širenju znanja o sudskim činjenicama i jačanju glasa žrtava, prihvatanju i otkrivanju činjenica o ratnim događajima i zločinima u lokalnoj zajednici, izgradnji regionalne kulture sjećanja i pomirenja, možete dostaviti do 20. septembra 2023. godine.

Na konkurs se mogu prijaviti OCD koje:

– koje imaju status pravnog lica u skladu sa nacionalnim propisima u BiH, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji, na Kosovu ili u Crnoj Gori;

– neprofitne;

– aktivne na nivou lokalne zajednice;

– raspolažu organizacionim kapacitetima i direktno su odgovorne za pripremu i realizaciju projekata (sa partnerima, ukoliko ih ima).

 

Za prijavu na konkurs, potrebno je popuniti: Prijavni formular i Prijedlog budžeta. Prije popunjavanja ovih formulara pažljivo pročitajte detaljan Vodič.

Prijava na konkurs, zajedno sa pratećom tehničkom dokumentacijom, šalje se mailom na adresu: recom.call@cgo-cce.org, sa naznakom – „Podrška lokalnim organizacijama civilnog društva – REKOM mreža pomirenja”.

U slučaju nedoumica, dodatne informacije možete dobiti slanjem pitanja na recom.call@cgo-cce.org, najkasnije do 12. septembra 2023. godine.

Ukupan iznos sredstava za sprovođenje obnovljenog trećeg konkursa je 43.000 EUR, a najveći iznos pojedinačnog granta je 7.000 EUR.

 

NAPOMENA: Sve prijave, koje su podnijete po III pozivu, smatraće se podnijetim prijavama i na ovom obnovljenom konkursu. U slučaju da su organizacije u međuvremenu pribavile sredstva za realizaciju prijavljenog projekta ili da žele izmijeniti aktivnosti neophodno je o tome obavijestiti CGO.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.