REKOM mreža pomirenja

newborn

24.05.2016.

Obrazovanje o tranzicionoj pravdi na Kosovu [policy paper]

Publication

Predlog politike koji zagovara uključivanje tranzicione pravde u zvanični srednjoškolski program

 

Policy paper Fonda za humanitarno pravo Kosova

 

REZIME
Mladi na Kosovu trenutno ne uče o pitanjima tranzicione pravde, što za posledicu ima zabrinjavajući nedostatak znanja o značaju suočavanja sa prošlošću. Opštije gledano, ovaj nedostatak znanja je upečatljiva karakteristika kosovskog društva u celini.
Ova situacija ima dalekosežne posledice po pomirenje, društvenu stabilnost i pozitivni mir. Uzevši u obzir da mladi na Kosovu predstavljaju budućnost države i da su mladi ljudi pogotovo podložni politizovanim i iskrivljenim verzijama istorije, ulaganje u njihovo obrazovanje je od presudnog značaja da bi im se pružilo znanje o toj temi zasnovano na činjenicama.
U ovom radu ispituju se izazovi koje predstavlja odsustvo obrazovanja o tranzicionoj pravdi i zaključuje se da su mere, koje se trenutno preduzimaju kako bi se to pitanje rešilo, nedovoljne. Stoga, ovaj rad se zauzima za to da poglavlje o tranzicionoj pravdi bude uvršćeno u nastavni program srednjih škola, u okviru građanskog obrazovanja.

 

Obrazovanje o tranzicionoj pravdi na Kosovu (PDF)

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.