KOMRA rrjeti i pajtimit

K1_K4_alb_18

06.05.2014.

Zeri i Nismes per KOMRA 18/2014

K1_K4_alb_18

PËRMBAJTJA

HYRJE

!Themelimi i KOMRA-s po bëhet evident/i mundshëm………………2

AKTUALE

!Vrapoj për KOMRA-n në maratonën të Prishtinës, Shkupit dhe Beogradit………………5

!Koalicioni për KOMRA ka biseduar me peshkopin Grigorie……………..6

!Veteranët dhe pajtimi në rajonin e ish-Jugosllavisë………………8

!Narcis Misanoviq: !Pajtimi është një bimë, të cilën përherë duhet ta ujisim ………………9

!Spasoje Kulaga: Veteranët duhet të jenë të përfshirë në procesin e ndërtimit të

paqes……………..12

!Zvonko Luciç: Pajtimi i frenon interesat e politikës dhe të elitës së

korruptuar ………………15

!Gani Balaj: Pranimi i fajit është parakusht për paqe…………….19

!Dalibor Trajkoviq: Puna me të rinjtë është rruga drejt pajtimit …………….21

!Boro Kitanoski: Mirëkuptimi – shtyllë e paqes së qëndrueshme……………24

!Slagjana Bukovac: Misteret e shëndetit psikik…………….26

DREJTËSIA NDËRKOMBËTARE TRANZICIONALE

!Ushtarët amerikan në kërkim të paqes në Vietnam…………….30

INTERVJU: Lea David

!Veteranët duhet të jenë pjesë e procesit të ndërtimit të paqes……………..32

Glas 18_alb by KoalicijazaREKOM

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.