KOMRA rrjeti i pajtimit

K1_K4_alb_18

06.05.2014.

Zeri i Nismes per KOMRA 18/2014

K1_K4_alb_18

PËRMBAJTJA

HYRJE

!Themelimi i KOMRA-s po bëhet evident/i mundshëm………………2

AKTUALE

!Vrapoj për KOMRA-n në maratonën të Prishtinës, Shkupit dhe Beogradit………………5

!Koalicioni për KOMRA ka biseduar me peshkopin Grigorie……………..6

!Veteranët dhe pajtimi në rajonin e ish-Jugosllavisë………………8

!Narcis Misanoviq: !Pajtimi është një bimë, të cilën përherë duhet ta ujisim ………………9

!Spasoje Kulaga: Veteranët duhet të jenë të përfshirë në procesin e ndërtimit të

paqes……………..12

!Zvonko Luciç: Pajtimi i frenon interesat e politikës dhe të elitës së

korruptuar ………………15

!Gani Balaj: Pranimi i fajit është parakusht për paqe…………….19

!Dalibor Trajkoviq: Puna me të rinjtë është rruga drejt pajtimit …………….21

!Boro Kitanoski: Mirëkuptimi – shtyllë e paqes së qëndrueshme……………24

!Slagjana Bukovac: Misteret e shëndetit psikik…………….26

DREJTËSIA NDËRKOMBËTARE TRANZICIONALE

!Ushtarët amerikan në kërkim të paqes në Vietnam…………….30

INTERVJU: Lea David

!Veteranët duhet të jenë pjesë e procesit të ndërtimit të paqes……………..32

Glas 18_alb by KoalicijazaREKOM